Kibice

Bezpieczeństwo na rajdzie

Jak zachowywać się na rajdzie?

  1. Nie zasłaniaj tablic informacyjnych organizatora
  2. Nie pozostawiaj na trasie rajdu dzieci bez opieki
  3. Zabezpiecz wszystkie zwierzęta domowe tak, aby nie weszły na trasę rajdu
  4. Nie rzucaj żadnych przedmiotów na trasę rajdu
  5. Nie pij alkoholu
  6. Ostrzegaj innych, gdy widzisz, że swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie
  7. Nie zaśmiecaj trasy rajdu. Szanuj cudzą własność i nie niszcz jej!
  8. Nie lekceważ służb porządkowych. Stosuj się do wszystkich poleceń jakie wydają!
Pamiętaj!

Jeśli zobaczysz przy trasie os tego typu tabliczki, oznacza to miejsce szczególnie niebezpieczne i obowiązuje w tym rejonie całkowity zakaz przebywania osób! Wybierz inne, bezpieczniejsze miejsce!